Ugunsdrošības durvju un aizbīdņu pārbaude

Gadījuma izpēte

Objekts: 70. gados celtu ēku grupa, kas aptver plašu sabiedrisko telpu un dzīvojamo māju klāstu. Lielākajās ēkās ir vairākas ventilācijas sistēmas, ugunsdrošības sistēmas un sarežģīta infrastruktūra. 
Nozare: Komerciālas ēkas

Tehniskās apkopes laikā tika konstatēts, ka vairākiem ēku ugunsdrošības aizbīdņiem nebija testēšanu apliecinošu dokumentu, kas pierādītu, ka aizbīdņi ir iepriekš darbināti, lai pārliecinātos, ka tie strādātu ugunsgrēka gadījumā.

Ugunsdrošības aizbīdņi ir daļa no pasīvās ugunsdrošības stratēģijas (ieskaitot citus elementus, piemēram, ugunsdrošības aizbīdņus (fire stopping) un ugunsdrošās durvis), kas ir būtiska aizsardzības sistēma drošībai un tai jādarbojas pareizi, lai mazinātu uguns izplatīšanos ēkā. Ugunsdrošības aizbīdņi ir izvietoti tā, lai cauri uguns patriciānam varētu iekļūt cauruļvados, un tie ir paredzēti, lai aizvērtos ugunsgrēka gadījumā, apturot izplatīšanos visā ēkā.

Saskaņā ar 2005. gada Ugunsdrošības reformas likumu, visiem ēku īpašniekiem/apsaimniekotājiem ir pienākums samazināt ugunsbīstamību savos īpašumos.

Lai nodemonstrētu paraugpiemēru, BS9999 un BESA TB001 sniedz skaidrus norādījumus, kas jāievēro:
1. Dokumentos jābūt uzrādītai vārstu atrašanās vietai
2. Jānodrošina atsperu vārstu ikgadēja pārbaude
3. Jāpārbauda vārstu darbība
4. Jāveic tīrīšana pēc nepieciešamības
5. Jāveic procesa fotofiksācija

Vadīšanās pēc dotajiem standartiem nodrošina, ka jebkādas nepilnības tiek ātri identificētas un novērstas.

AAF komanda veica pilnu ēkas stāvokļa izpēti. Pamatojoties uz sākotnējiem objekta plāniem, tie tika digitalizēti un visā īpašumā tika identificēti esošie vārsti, kā arī izveidots katra vārsta ID (asset ID) turpmākai izsekošanai un auditam. 

Sākumā visi pieejamie vārsti tika cikliski pārbaudīti un dokumentēti ar fotofiksāciju, balstoties uz objekta plāniem.Tika sagatavots atbilstības pārskats (compliance report), kurā norādītas kļūdas un ar tām saistītie koriģēšanas pasākumi. Tā kā vārsti jau kādu laiku nebija pārbaudīti, tika konstatēti vairāki trūkumi, tostarp piekļuves un darbības problēmas.

Tika veikts atkārtots apmeklējums, lai nomainītu visus nedarbojošos vārstus un nodrošinātu piekļuvi grūti pieejamiem vārstiem, kas atvieglotu turpmākās ikgadējās pārbaudes.

Pateicoties skaidram, viegli saprotamam ziņojumu un pārvaldības formātam, klients veica turpmākus darbus, lai vadības sistēmā iekļautu ugunsdrošo durvju pārbaudes, kā arī citas ēkas šajā īpašumā. Tāpat tika sistematizēti uzskaites dati par vārstiem visā īpašumā, lai aizsargātu ēku iemītniekus ugunsgrēka izcelšanās gadījumā.

Objekts: 70. gados celtu ēku grupa, kas aptver plašu sabiedrisko telpu un dzīvojamo māju klāstu. Lielākajās ēkās ir vairākas ventilācijas sistēmas, ugunsdrošības sistēmas un sarežģīta infrastruktūra. 
Nozare: Komerciālas ēkas

Tehniskās apkopes laikā tika konstatēts, ka vairākiem ēku ugunsdrošības aizbīdņiem nebija testēšanu apliecinošu dokumentu, kas pierādītu, ka aizbīdņi ir iepriekš darbināti, lai pārliecinātos, ka tie strādātu ugunsgrēka gadījumā.

Ugunsdrošības aizbīdņi ir daļa no pasīvās ugunsdrošības stratēģijas (ieskaitot citus elementus, piemēram, ugunsdrošības aizbīdņus (fire stopping) un ugunsdrošās durvis), kas ir būtiska aizsardzības sistēma drošībai un tai jādarbojas pareizi, lai mazinātu uguns izplatīšanos ēkā. Ugunsdrošības aizbīdņi ir izvietoti tā, lai cauri uguns patriciānam varētu iekļūt cauruļvados, un tie ir paredzēti, lai aizvērtos ugunsgrēka gadījumā, apturot izplatīšanos visā ēkā.

Saskaņā ar 2005. gada Ugunsdrošības reformas likumu, visiem ēku īpašniekiem/apsaimniekotājiem ir pienākums samazināt ugunsbīstamību savos īpašumos.

Lai nodemonstrētu paraugpiemēru, BS9999 un BESA TB001 sniedz skaidrus norādījumus, kas jāievēro:
1. Dokumentos jābūt uzrādītai vārstu atrašanās vietai
2. Jānodrošina atsperu vārstu ikgadēja pārbaude
3. Jāpārbauda vārstu darbība
4. Jāveic tīrīšana pēc nepieciešamības
5. Jāveic procesa fotofiksācija

Vadīšanās pēc dotajiem standartiem nodrošina, ka jebkādas nepilnības tiek ātri identificētas un novērstas.

AAF komanda veica pilnu ēkas stāvokļa izpēti. Pamatojoties uz sākotnējiem objekta plāniem, tie tika digitalizēti un visā īpašumā tika identificēti esošie vārsti, kā arī izveidots katra vārsta ID (asset ID) turpmākai izsekošanai un auditam. 

Sākumā visi pieejamie vārsti tika cikliski pārbaudīti un dokumentēti ar fotofiksāciju, balstoties uz objekta plāniem.Tika sagatavots atbilstības pārskats (compliance report), kurā norādītas kļūdas un ar tām saistītie koriģēšanas pasākumi. Tā kā vārsti jau kādu laiku nebija pārbaudīti, tika konstatēti vairāki trūkumi, tostarp piekļuves un darbības problēmas.

Tika veikts atkārtots apmeklējums, lai nomainītu visus nedarbojošos vārstus un nodrošinātu piekļuvi grūti pieejamiem vārstiem, kas atvieglotu turpmākās ikgadējās pārbaudes.

Pateicoties skaidram, viegli saprotamam ziņojumu un pārvaldības formātam, klients veica turpmākus darbus, lai vadības sistēmā iekļautu ugunsdrošo durvju pārbaudes, kā arī citas ēkas šajā īpašumā. Tāpat tika sistematizēti uzskaites dati par vārstiem visā īpašumā, lai aizsargātu ēku iemītniekus ugunsgrēka izcelšanās gadījumā.

Document Finder
Kontakti
Mail
Top of Page