[Translate to Latvia:]

[Translate to Latvia:]

Vispārīgi Ieteikumi ēku darbības atjaunošanai

Blogs

Filtrēšanas pakalpojumi

Vispārīgi Ieteikumi ēku darbības atjaunošanai.
KĀ JĀRĪKOJAS PIRMS APMEKLĒTĀJU PLŪSMAS ATJAUNOŠANĀS JŪSU ĒKĀ.

Šeit lejupielādējiet mūsu vispārīgos ieteikumus par atkārtotu atvēršanu. 

Šī posma minimālā prasība ir nodrošināt ēku atbilstību nozares standartiem attiecībā uz ventilācijas higiēnu un ierasto labo praksi. Pareizai vajadzīgo standartu ieviešanai jānodrošina atbilstoši augsts aizsardzības līmenis. Vairumā ventilācijas apkopes standartu noteikumu ir iekļauta prasība veikt ikgadējas pārbaudes un mikrobioloģiskos testus. Filtrēšanas sistēmās, kas ir konfigurētas saskaņā ar piemērojamajiem standartiem, pastāv maz ticama Covid19 un cita veida vīrusu pavairošanās iespējamība. 

Nepieciešams atbalsts? Esam Jūsu rīcībā: Esam Jūsu rīcībā:  Mēs saprotam, ka padziļināta izpratne par standartiem var prasīt laiku un resursus, ja vien tas nav Jūsu ikdienas bizness. Īpaši attiecībā uz standartiem, kas atbilst tikai noteiktiem ēku tipiem vai pielietojumam. 
Sazinieties ar mums, lai saņemtu profesionālas konsultācijas atbilstoši jūsu īpašajām vajadzībām. 

Viens ļoti vienkāršs un viegli paveicams ieteikums ir vismaz 2 stundas pirms atgriešanās ēkā iedarbināt ventilācijas sistēmu ar nominālo ātrumu, kuru pēc brīža var samazināt.

 

Ēkās ar ventilācijas sistēmu, kas tiek kontrolēta pēc pieprasījuma, būtu jāsamazina CO2 uzdotā vērtība, lai nodrošinātu ventilācijas sistēmas darbību ar nominālo ātrumu. Parasti pilnībā izslēgt ēku ventilācijas sistēmas nerekomendē. Laikā, kad ēka netiek izmantota, piem. naktīs vai nedēļas nogalēs, sistēmai vajadzētu turpināt darboties ar mazāku ātrumu.  

Ja iespējams, veiciet savu izvēli par labu svaiga gaisa ieplūdei, nevis pārstrādātam gaisam, lai izvairītos no piesārņojuma gaisa atpakaļ atplūdes caurulēs, jo tādā veidā kaitīgās gaisa daļiņas var atkārtoti iekļūt telpās. 

Nodrošiniet regulāru telpu vēdināšanu, atverot logus, (pat mehāniski ventilējamās ēkās), lai veicinātu gaisa apmaiņu. 
Nemainiet sildīšanas, dzesēšanas un iespējamās gaisa mitrināšanas sākotnēji definētos parametrus.

Nepieciešams atbalsts? Esam Jūsu rīcībā: Sazinieties ar mums, lai pārrunātu jūsu konkrētās sistēmas parametru iestatīšanu. Mēs varam sniegt profesionālu padomu par to, kā samazināt risku, vienlaikus kontrolējot  tīrā gaisa patēriņu. Sazinieties ar mums, lai saņemtu profesionālas konsultācijas atbilstoši jūsu īpašajām vajadzībām.

 

 

Nelielās vīrusa daļiņas parasti pārvietojas kopā ar salīdzinoši lielākām putekļu daļiņām vai pilieniem. Parasti vīrusa daļiņām ir tendence pieķerties daļiņām un pilieniem izmērā no 0,3 līdz 1,0 mikroniem. 

Tā kā daudzas gaisa filtrēšanas sistēmas nav aprīkotas ar nepieciešamajiem iestatījumiem, kas sasniegtu nepieciešamās efektivitātes līmeņus, mēs iesakām pārbaudīt pašlaik uzstādītos filtrus un apsvērt iespēju uzlabot filtrēšanas kvalitāti. 

Par laimi, mums ir piemērotas kombinācijas gaisa filtriem ar ePM1 un augstāk, ar uzveršanas spēju vismaz 95% no gaisā esošajām daļiņām šajā izmēru diapazonā. 
Jārēķinās, ka gaisa tīrības efektivitātes uzlabojums ietekmēs Jūsu  energoefektivitātes samazinājumu. Kopā ar lielāku enerģijas rēķinu jūs varētu saskarties arī ar papildu HVAC aprīkojuma nolietojumu. Tomēr, pateicoties inovatīvajām filtru konstrukcijām un filtrēšanas materiāla dažādībai, vienmēr ir iespējams atrast veidu, kā uzlabot daļiņu efektivitāti, neiztērējot vairāk kā nepieciešamas un nenodarot nevajadzīgu kaitējumu jūsu HVAC iekārtām. 

Jau pēc pirmās gaisa apmaiņas reizes, kad pieslēgsiet mūsu ieteiktos risinājumus maksimālai efektivitātei un ēkas drošībai, garantējam efektivitāti, kas ir augstāka par 99,5% no ePM1 atzīmes daļiņām.

Mūsu rekomendētie risinājumi maksimālai efektivitātei ar iespējami mazāku gaisa cirkulāciju skaitu:
Pakāpe 1:  DriPak NX ePM1 60%
Pakāpe 2: BioCel V (H)XLA 95, ar 98% efektivitāti ePM1 atzīmes daļiņām
# nepieciešamais gaisa cirkulāciju skaits: >1

Nepieciešams atbalsts? Esam Jūsu rīcībā:  Labākā iespējamā filtrēšanas risinājuma nodrošināšana par saprātīgām kopējām īpašuma (TCO -Total Cost of Ownership) izmaksām ir viena no AAF galvenajām kompetencēm. AAF piedāvā gaisa filtrēšanas rīku komplektus, piemēram, . TCO Diagnostic® un Sensor360®, lai identificētu jūsu vajadzībām un pielāgotu jūsu apstākļiem labāko risinājumu. Sazinieties ar mums, lai saņemtu profesionālas konsultācijas atbilstoši jūsu īpašajām vajadzībām.

 

 

Drošu filtra maiņu var panākt, ievērojot dažas vienkāršas vadlīnijas, lai izvairītos no saskares ar potenciāli aktīviem mikroorganismiem un / vai vīrusiem.
Ieteicams izmantot sejas maskas, kas klasificējas vismaz FFP3, acu aizsargus un piemērotu apģērbu, pie kam, iespējamās spraugas starp apģērba daļām aizlīmējamas, izmantojot līmlenti.

Netīrie filtri ir droši jāuzglabā cieši noslēgtā plastmasas maisiņā, lai novērstu noplūdes.
Covid19 apstākļi nav mainījuši mūsu nostāju un prasības attiecībā pret filtru nomaiņas risinājumu kvalitāti, jo tie ir piesārņoti ar kaitīgajiem patogējiem, kas ir kaitīgi cilvēka veselībai.

Mēs varam jums ieteikt, kā pēc iespējas drošāk nomainīt savus filtrus, ievērojot mūsu vienkāršo “soli pa solim”instruckiju (PDF lejupielādēšanai) līdz pat BIBA sistēmas projektēšanai un uzstādīšanai.

Telpu gaisa tīrītāji efektīvi attīra gaisa daļiņas un nodrošina līdzīgu efektu kā ventilācija. Lai sasniegtu vēlamo efektivitātes līmeni, gaisa tīrīšanas ierīcēm jābūt vismaz HEPA filtra efektivitātes līmenī. Mazas vienības par salīdzinošiāmi zemu cenu nav piemērots risinājums izmantošanai komerciālās vai sabiedriskās ēkās to relatīvi mazās platības dēļ, ko tās spēj aptvert. Lielākām platībām, piemēram, viesnīcu vestibiliem vai veikaliem, jāapsver lielākas ierīces. Ideālā gadījumā šīm sistēmām jābūt aprīkotām ar īpašu UV attīrīšanas iekārtu.  
  
Lai iespējami mazinātu patogēnu daudzumu gaisā un gadījumus, kad gaisa apstrādes iekārta netiek izmantota, mēs rekomendējam apsvērt vienu no mūsu gaisa attīrītāju klāsta izmantošanu, kas var nodrošināt tīru gaisu ar HEPA attīrīšanas līmenī, kas parasti ir iespējams tikai īpašās sterilajās telpās, medicīniskā un laboratoriju vidē. Mēs varam piedāvāt pēc pasūtījuma izgatavotus risinājumus, sākot no projektēšanas līdz uzstādīšanai un apkalpošanai. Sazinieties ar mums, lai saņemtu profesionālas konsultācijas atbilstoši jūsu īpašajām vajadzībām. 

Šī posma minimālā prasība ir nodrošināt ēku atbilstību nozares standartiem attiecībā uz ventilācijas higiēnu un ierasto labo praksi. Pareizai vajadzīgo standartu ieviešanai jānodrošina atbilstoši augsts aizsardzības līmenis. Vairumā ventilācijas apkopes standartu noteikumu ir iekļauta prasība veikt ikgadējas pārbaudes un mikrobioloģiskos testus. Filtrēšanas sistēmās, kas ir konfigurētas saskaņā ar piemērojamajiem standartiem, pastāv maz ticama Covid19 un cita veida vīrusu pavairošanās iespējamība. 

Nepieciešams atbalsts? Esam Jūsu rīcībā: Esam Jūsu rīcībā:  Mēs saprotam, ka padziļināta izpratne par standartiem var prasīt laiku un resursus, ja vien tas nav Jūsu ikdienas bizness. Īpaši attiecībā uz standartiem, kas atbilst tikai noteiktiem ēku tipiem vai pielietojumam. 
Sazinieties ar mums, lai saņemtu profesionālas konsultācijas atbilstoši jūsu īpašajām vajadzībām. 

Viens ļoti vienkāršs un viegli paveicams ieteikums ir vismaz 2 stundas pirms atgriešanās ēkā iedarbināt ventilācijas sistēmu ar nominālo ātrumu, kuru pēc brīža var samazināt.

 

Ēkās ar ventilācijas sistēmu, kas tiek kontrolēta pēc pieprasījuma, būtu jāsamazina CO2 uzdotā vērtība, lai nodrošinātu ventilācijas sistēmas darbību ar nominālo ātrumu. Parasti pilnībā izslēgt ēku ventilācijas sistēmas nerekomendē. Laikā, kad ēka netiek izmantota, piem. naktīs vai nedēļas nogalēs, sistēmai vajadzētu turpināt darboties ar mazāku ātrumu.  

Ja iespējams, veiciet savu izvēli par labu svaiga gaisa ieplūdei, nevis pārstrādātam gaisam, lai izvairītos no piesārņojuma gaisa atpakaļ atplūdes caurulēs, jo tādā veidā kaitīgās gaisa daļiņas var atkārtoti iekļūt telpās. 

Nodrošiniet regulāru telpu vēdināšanu, atverot logus, (pat mehāniski ventilējamās ēkās), lai veicinātu gaisa apmaiņu. 
Nemainiet sildīšanas, dzesēšanas un iespējamās gaisa mitrināšanas sākotnēji definētos parametrus.

Nepieciešams atbalsts? Esam Jūsu rīcībā: Sazinieties ar mums, lai pārrunātu jūsu konkrētās sistēmas parametru iestatīšanu. Mēs varam sniegt profesionālu padomu par to, kā samazināt risku, vienlaikus kontrolējot  tīrā gaisa patēriņu. Sazinieties ar mums, lai saņemtu profesionālas konsultācijas atbilstoši jūsu īpašajām vajadzībām.

 

 

Nelielās vīrusa daļiņas parasti pārvietojas kopā ar salīdzinoši lielākām putekļu daļiņām vai pilieniem. Parasti vīrusa daļiņām ir tendence pieķerties daļiņām un pilieniem izmērā no 0,3 līdz 1,0 mikroniem. 

Tā kā daudzas gaisa filtrēšanas sistēmas nav aprīkotas ar nepieciešamajiem iestatījumiem, kas sasniegtu nepieciešamās efektivitātes līmeņus, mēs iesakām pārbaudīt pašlaik uzstādītos filtrus un apsvērt iespēju uzlabot filtrēšanas kvalitāti. 

Par laimi, mums ir piemērotas kombinācijas gaisa filtriem ar ePM1 un augstāk, ar uzveršanas spēju vismaz 95% no gaisā esošajām daļiņām šajā izmēru diapazonā. 
Jārēķinās, ka gaisa tīrības efektivitātes uzlabojums ietekmēs Jūsu  energoefektivitātes samazinājumu. Kopā ar lielāku enerģijas rēķinu jūs varētu saskarties arī ar papildu HVAC aprīkojuma nolietojumu. Tomēr, pateicoties inovatīvajām filtru konstrukcijām un filtrēšanas materiāla dažādībai, vienmēr ir iespējams atrast veidu, kā uzlabot daļiņu efektivitāti, neiztērējot vairāk kā nepieciešamas un nenodarot nevajadzīgu kaitējumu jūsu HVAC iekārtām. 

Jau pēc pirmās gaisa apmaiņas reizes, kad pieslēgsiet mūsu ieteiktos risinājumus maksimālai efektivitātei un ēkas drošībai, garantējam efektivitāti, kas ir augstāka par 99,5% no ePM1 atzīmes daļiņām.

Mūsu rekomendētie risinājumi maksimālai efektivitātei ar iespējami mazāku gaisa cirkulāciju skaitu:
Pakāpe 1:  DriPak NX ePM1 60%
Pakāpe 2: BioCel V (H)XLA 95, ar 98% efektivitāti ePM1 atzīmes daļiņām
# nepieciešamais gaisa cirkulāciju skaits: >1

Nepieciešams atbalsts? Esam Jūsu rīcībā:  Labākā iespējamā filtrēšanas risinājuma nodrošināšana par saprātīgām kopējām īpašuma (TCO -Total Cost of Ownership) izmaksām ir viena no AAF galvenajām kompetencēm. AAF piedāvā gaisa filtrēšanas rīku komplektus, piemēram, . TCO Diagnostic® un Sensor360®, lai identificētu jūsu vajadzībām un pielāgotu jūsu apstākļiem labāko risinājumu. Sazinieties ar mums, lai saņemtu profesionālas konsultācijas atbilstoši jūsu īpašajām vajadzībām.

 

 

Drošu filtra maiņu var panākt, ievērojot dažas vienkāršas vadlīnijas, lai izvairītos no saskares ar potenciāli aktīviem mikroorganismiem un / vai vīrusiem.
Ieteicams izmantot sejas maskas, kas klasificējas vismaz FFP3, acu aizsargus un piemērotu apģērbu, pie kam, iespējamās spraugas starp apģērba daļām aizlīmējamas, izmantojot līmlenti.

Netīrie filtri ir droši jāuzglabā cieši noslēgtā plastmasas maisiņā, lai novērstu noplūdes.
Covid19 apstākļi nav mainījuši mūsu nostāju un prasības attiecībā pret filtru nomaiņas risinājumu kvalitāti, jo tie ir piesārņoti ar kaitīgajiem patogējiem, kas ir kaitīgi cilvēka veselībai.

Mēs varam jums ieteikt, kā pēc iespējas drošāk nomainīt savus filtrus, ievērojot mūsu vienkāršo “soli pa solim”instruckiju (PDF lejupielādēšanai) līdz pat BIBA sistēmas projektēšanai un uzstādīšanai.

Telpu gaisa tīrītāji efektīvi attīra gaisa daļiņas un nodrošina līdzīgu efektu kā ventilācija. Lai sasniegtu vēlamo efektivitātes līmeni, gaisa tīrīšanas ierīcēm jābūt vismaz HEPA filtra efektivitātes līmenī. Mazas vienības par salīdzinošiāmi zemu cenu nav piemērots risinājums izmantošanai komerciālās vai sabiedriskās ēkās to relatīvi mazās platības dēļ, ko tās spēj aptvert. Lielākām platībām, piemēram, viesnīcu vestibiliem vai veikaliem, jāapsver lielākas ierīces. Ideālā gadījumā šīm sistēmām jābūt aprīkotām ar īpašu UV attīrīšanas iekārtu.  
  
Lai iespējami mazinātu patogēnu daudzumu gaisā un gadījumus, kad gaisa apstrādes iekārta netiek izmantota, mēs rekomendējam apsvērt vienu no mūsu gaisa attīrītāju klāsta izmantošanu, kas var nodrošināt tīru gaisu ar HEPA attīrīšanas līmenī, kas parasti ir iespējams tikai īpašās sterilajās telpās, medicīniskā un laboratoriju vidē. Mēs varam piedāvāt pēc pasūtījuma izgatavotus risinājumus, sākot no projektēšanas līdz uzstādīšanai un apkalpošanai. Sazinieties ar mums, lai saņemtu profesionālas konsultācijas atbilstoši jūsu īpašajām vajadzībām. 

Document Finder
Kontakti
Mail
Top of Page