SAAF Tech Tools rīki atvieglo Gas Phase filtrēšanas materiālu pielietojumu

Gas Phase vides, analītiskie un dizaina risinājumi

SAAF Tehniskie Rīki ir uz zinātniskiem lēmumiem balstīta programmatūra tīra gaisa produktu konfigurēšanai, lai attīrītu gaisu no tajā esošiem gāzveida piesārņotājiem. Izmantojot SAAF Tehniskos Rīkus, AAF / Dinair ekspertiem ir iespēja operēt ar specifiskiem lietojumprogrammu datiem vai izvēlēties datus no savlaicīgi definētu lietojumprogrammu saraksta, lai konfigurētu precīzu tīra gaisa risinājumu, kas nepieciešams mūsu klientiem. Detalizēta informācija par piesārņotājiem, adsorbentiem, oksidantiem un saites uz nozares informācijas avotiem arī ir viegli pieejamas.

Izmantojot ķīmisko vielu izmantošanas algoritmus, SAAF Tehniskie Rīki aprēķina jums piemērotu ķīmiskā filtrēšanas materiāla risinājumu. Pamatojoties uz ievadītajiem datiem, tiek ģenerēta īsa atskaite ar sākotnējo novērtējumu, rezultātiem un piedāvāto risinājumu. Turklāt var izveidot paplašinātu ķīmisko filtrēšanas materiālu atskaiti, kas ietver tehniskās specifikāciju lapas, drošības datu lapas un visu atbilstošo piedāvātā risinājuma aprakstu.

 

Pēc tam, kad izvēlēts filtrēšanas materiāls, nākamais solis ir izvēlēties pareizu aprīkojuma dizainu no iespējamo risinājumu saraksta, kas balstīts uz konkrētā pielietojuma prasībām. Šī programma dod jums iespēju izvēlēties piemērotas aprīkojuma opcijas. Operatīvi tiek izveidots piemērota aprīkojuma pārskats, kurā redzams jūsu situācijas novērtējums, prognozējamie rezultāti un ekspluatācijas izmaksu indekss, kā arī pilns aprīkojuma saraksts, ieskaitot visu informāciju par izvēlēto ķīmisko filtrēšanas materiālu, aprīkojuma rasējumus, iekārtu lietošanas instrukcijas un visu risinājumu apraksti.

SAAF Remaining Life Analysis (RLA) mēra ķīmisko vielu īpašības, lai palīdzētu ēku apsaminiekotājiem prognozēt atlikušo filtru kalpošanas laiku, to nomaiņas grafikus un inventāra prasības.

Inženieri un produkta gala lietotāji bieži jautā: "Cik ilgi filtrēšanas materiāls kolpos?" vai "Cik bieži tas būtu jāmaina"? Atbilde ir atkarīga no produkta pielietojuma un gāzu koncentrācijas vidē. Uz šiem jautājumiem atbildes var palīdzēt rast dažādi rīki, sākot no gaisa mērījumiem un beidzot ar iedzīvotāju aptaujām. AAF / Dinair rekomendē RLA (Remaining Life Analysis) risinājumu standarta SAAF filtrēšanas materiāliem. RLA risinājums palīdz klientiem novērtēt atlikušo filtrēšanas materiāla kalpošanas ilgumu un kontrolēt izmaksas savlaicīgai filtra nomaiņai.

Gas-phase filtrēšanas materiāli ir pieejami plašā klāstā. Visizplatītākie ir aktīvā ogle, impregnētā ogle un impregnētais alumīnija oksīds. Katra materiāla kalpošanas laiks ir atkarīgs no vairākiem faktoriem, piemēram, partikulāro daļiņu lielums, to aktivitātes līmenis, piesārņojuma koncentrācija, darba temperatūra, darbības laika, minimālais pieļaujamais darbības pārrāvums, impregnējuma veids un intensitāte. AAF / Dinair izvērtē šo faktoru ietekmi uz filtrēšanas materiāla kalpošanas ilgumu, salīdzinot izmantoto materiālu ar jauna, nelietota materiāla īpašībām. 

Katram no analizētajiem piemēriem AAF / Dinair piedāvā filtrēšanas materiāla kalpošanas ilguma (RLA) atskaiti, kas satur informāciju par uzstādīšanu un aprīkojumu, rezultātu atšifrējumu un skaidrojumu, rekomendācijas un kopsavilkuma tabulu. Šos datus var izmantot ilgtermiņā, lai sistemātiski veiktu datu salīdzināšanu un analīzi. 

SAAFShield Technology produkti darbojas kompleksi kā faktiskā laika reaktivitātes monitoringa sistēma. To sniegtā informācija palīdz objektu pārvaldītājiem izvairīties no elektronisko iekārtu korozijas bojājumu novēršanas dārgajām sekām (datu serveru, vadības telpas aprīkojuma vai citas kritiskas mikroelektronikas kļūmes).

SAAFShield bojājumu noteikšanas iekārta darbojas kopā ar SAAFShield nolasīšanas vienību vai SAAFShield Komunikācijas moduli, atspoguļojot datus. Bojājumu noteikšanas iekārta ir datus uztverošā tehnoloģiskā risinājuma daļa, kas ir ekonomiski izdevīga, jo nav atkārtoti jāpieslēdz elektrībai, to var viegli izvietot dažādās vietās un nolasīt datus ar šim mērķim paredzēto Iekārtu. Kā alternatīvs risinājums ir pastāvīga korozijas līmeņa monitorēšana, izmantojot iekārtu Datu nolasīšanai vai Komunikācijas moduli. Informāciju no Datu nolasīšanas iekārtas iespējams iekopēt USB atmiņā un grafiskā veidā atspoguļot SAAFShield mājas lapā. Komunikāciju modulis pārsūta datus uz ēkas pārvaldības programmatūru caur 4-20 mA signālu, ļaujot veikt uzraudzību visā objektā. 

SAAF Reaktivitātes Monitoringa Kuponi (RMC’s) nodrošina informāciju par vidējo gaisa reaktivitāti pēdējo 30 dienu laikā. To sniegtā informācija palīdz objektu pārvaldītājiem novērtēt teritorijas vai telpas apstākļus kontekstā ar gaisa reaģētspēju un veikt visas nepieciešamās darbības, lai aizsargātu elektroniku, iekārtas, procesus, artefaktus un vēsturiskos īpašumus

Šie kuponi nosaka apkārtējās vides reaktivitāti un tai sekojošu laboratorijas datu analīzi. Šī tehnoloģija tiek izmantota, lai izpētītu kontroltelpu vai citu līdzvērtīgu telpu, kurās atrodas elektroniskās iekārtas rūpniecības objektos (piemēram, celulozes un papīra rūpnīcās, naftas ķīmijas pārstrādes rūpnīcās un ķīmiskajās rūpnīcās), stāvokli. SAAF Reaktivitātes Monitoringa kuponi tiek izmantoti arī, lai izpētītu tādu iekārtu kā datu centri, muzeji un arhīvi, kā arī mikroelektroniskās ražošanas vai glabāšanas vietas, stāvokli. Tāpat šie kuponi var lieti noderēt tādu mehānisko iekārtu kā, piemēram, kompresori mijiedarbību ar gaisā esošajām reaktīvajām gāzēm. Korozijas ietekmes mērījumu veikšanai pastāv dažādi standarti un klasifikācijas shēmas, tāpēc AAF International piedāvā RMC ziņojumus četros dažādos formātos, katrā no tiem atspoguļojot atšķirīgu mērogu kopējā reaktivitātes līmeņa atpsoguļošanai.

Produkti & Risinājumi

Document Finder
Kontakti
Mail
Top of Page