TCO Diagnostic®

Optimizēta Filtrēšanas Analīze

TCO Diagnostic® mērķis ir palīdzēt jums izvēlēties labākos gaisa apstrādes sistēmu filtrus un izprast to jutīgumu, lai sistēma darbotos optimālā un efektīvā veidā. TCO Diagnostic® nodrošina sistēmas uzlabošanas un optimizēšanas iespēju diagnosticēšanu un pielāgošanu jūsu individuālajām vajadzībām pēc sekojošiem principiem - uzlabojot gaisa kvalitāti, ietaupot enerģiju un ievērojot elastību procesos, vienlaikus samazinot kopējās izmaksas. Sadarbība ar ekspertiem aplikāciju izstrādes jomā dod iespēju atklāt efektīvāko veidu, kā ar šo rīku uzlabot produktivitāti, samazinot izdevumus un riskus.

Vismodernākā analītiskā programmatūra filtrēšanas nozarē:

  • TCO (Total Cost of Ownership) diagnostikas analīze tiek veikta jūsu HVAC sistēmām, lai identificētu un optimizētu laiku un izdevumus
  • Vispilnīgākā neatkarīgu testu datu bāze par ražotāju filtriem
  • Analizē līdz 4 filtrēšanas posmiem un apstrādā līdz 3 izvēles sistēmām
  • Pa posmiem attēlo filtru, enerģijas un darbaspēka gada relatīvās izmaksas
  • Dinamiski pielāgojas kopējo izmaksu, enerģijas taupīšanas un filtru nomaiņas izmaksu ērtākai pārlūkošanai
  • Reģistrē potenciālo enerģijas ietaupījumu, par kuru var saņemt nodokļu atlaides
  • Ģenerē rakstiskus ziņojumus, uzskatāmi atspoguļojot izmantotos pieņēmumus un aprēķinātos ietaupījumus 

 

Patērētā enerģija ir visnozīmīgākās izmaksas, kas parasti ietekmē filtru kopējās izmaksas.

Tomēr kopējā izmaksu analīzē jāņem vērā arī citas izmaksas, piemēram, pats filtrs, tā uzstādīšana, utilizēšana, transports, iepirkumi, uzturēšana, glabāšana, savukārt filtra efektīva uzturēšana novērš papildu izmaksas.

Kopējā TCO ietver tiešos un netiešos izdevumus, kā arī ar tiem saistītus nemateriālus izdevumus. TCO Diagnostic fiksē un uzskaita visas šīs būtiskās lietas, vienlaikus nodrošinot efektīvāko risinājumu tieši jūsu uzņēmuma iespējām un vajadzībām.  

TCO Diagnostic izmanto visprecīzāko metodoloģiju un datu avotus, lai uzlabotu jūsu produktu dzīves ciklu, uzrādītu slēptos izmaksu faktorus un izdevumus. TCO Diagnostic uzlabo darbības rezultātus, balstītus tieši uz jūsu vidi, sistēmām un procesiem.

TCO Diagnostic apkopotie dati var jums ietaupīt ievērojamu naudas summu. Šobrīd šo pakalpojumu jums piedāvājam kā papildu servisu. Process sākas ar vienkāršu sarunu ar kādu no mūsu īpaši apmācītajiem speciālistiem. Esam viena zvana attālumā!

Sazinieties ar mums lai pieprasītu  TCO Diagnostic šodien!

Jautājumi?


Sazinieties ar mums:
+371 67069823

vai atrodiet vietējo departamentu

Risinājumi un Pakalpojumi

Document Finder
Kontakti
Mail
Top of Page