SIA “ DINAIR FILTON” INTEGRĒTĀS VADĪBAS SISTĒMAS (IVS) POLITIKA

SIA “ Dinair Filton” savā darbībā uzsver nepārtrauktu sava snieguma uzlabošanu. Mūsu darbība ir balstīta uz uzņēmuma vērtībām-veselību un drošību, jaunu vērtību radīšanu , sadarbību, atbildību, efektivitāti.

Lai realizētu dzīvē DAIKIN  filozofiju un AAF International vīziju padarīt tīrāku gaisu iekštelpās visā pasaulē, Dinair Filton ir ieviesis darba drošības,  kvalitātes un vides pārvaldības sistēmu atbilstoši starptautisko standartu prasībām. 

Mūsu saistības veselības un darba drošības jomā ir NULLE negadījumi darba vietā. Mēs ticam , ka tas ir sasniedzams mērķis,  un ka tā ir katra darbinieka individuāla atbildība.

Klientu apmierinātība ir mūsu augstākā prioritāte un biznesa mērķis. Kopā ar saviem klientiem mēs atrodam pārdomātākos risinājumus, lai palīdzētu viņiem aizsargāt savu vidi, uzlabot veselību, samazināt risku un optimizēt ar tīru gaisu saistītos izdevumus.

Mēs uzskatām, ka gudra un draudzīga attieksme pret vidi, kā arī efektīva energoresursu izmantošana  ir biznesa un rentabilitātes neatņemama sastāvdaļa.

Lai izpildītu mūsu saistības, mēs apņemamies:

  • Pārvaldīt savus procesus un iekārtas tā , lai radītu drošu un veselīgu darba vidi darbiniekiem;
  • Piedāvāt klientiem optimālus gaisa filtrēšanas risinājumus un visaugstākās kvalitatīvus produktus;
  • Identificēt nākotnes iespējas draudzīgai attieksmei pret vidi – samazināt atkritumus, izvairīties no bīstamu ķīmisku vielu  izmantošanas;
  • Uzturēt atvērtu komunikāciju ar mūsu ieinteresētajām pusēm , noteikt viņu prasības un vajadzības;
  • Izvērtēt mūsu biznesa riskus un iespējas;
  • Darboties saskaņā ar uzņēmuma politiku , IVS  procedūrām un visām saistošajam likumdošanas prasībām;
  • Regulāri plānot , analizēt un ziņot augstākajai vadībai par mūsu IVS  sniegumu attiecībā pret mērāmiem mērķiem.
  • Nodrošināt nepieciešamos resursus un līderību IVS nepārtrauktai uzlabošanai;
  • Iesaistīt darbiniekus IVS procesos, atbalstīt viņu līdzdalību un tiekšanos pēc izaugsmes;
Document Finder
Kontakti
Mail
Top of Page