SIA “ DINAIR FILTON” INTEGRĒTĀS VADĪBAS SISTĒMAS (IVS) POLITIKA

SIA Dinair Filton savā darbībā uzsver nepārtrauktu sava snieguma uzlabošanu. Mūsu darbība ir balstīta uz kopējām uzņēmuma vērtībām: drošību, atklātumu, atbildību, cieņu, efektivitāti.

Lai īstenotu DAIKIN filozofiju un AAF International vīziju par iekštelpu gaisa attīrīšanu visā pasaulē, kas uzlabo  mūsu dzīves kvalitāti, padarot mūs produktīvākus, aizsargā kritiskos procesus un aprīkojumu, radot produktus, kas uzlabo cilvēku dzīves apstākļus, Dinair Filton ir ieviesis Darba drošības, Kvalitātes un Vides pārvaldības sistēmu atbilstoši starptautisko standartu ISO 45001,ISO 9001, ISO 14001prasībām.

Mēs plānojam īstenot veselības un darba drošības jomā NULLE nelaimes gadījumu darba vietā. Mēs uzskatām, ka tas ir sasniedzams mērķis, un tā ir mūsu kopējā un katra darbinieka individuālā atbildība.

Klientu apmierinātība ir mūsu augstākā prioritāte un biznesa mērķis. Kopā ar saviem klientiem mēs atrodam pārdomātākos risinājumus, lai palīdzētu viņiem aizsargāt vidi, uzlabot veselību, samazināt riskus un optimizēt tīra gaisa izmaksas.

Mēs uzskatām, ka gudra un draudzīga attieksme pret vidi, kā arī efektīva energoresursu izmantošana, ir mūsu biznesa un rentabilitātes neatņemama sastāvdaļa.

Lai izpildītu savas saistības, mēs apņemamies:

  • Pārvaldīt savus procesus un iekārtas tā, lai radītu drošu un veselīgu darba vidi saviem darbiniekiem;
  • Piedāvāt klientiem optimālus gaisa filtrēšanas risinājumus un augstākās kvalitātes produktus;
  • Apzināt nākotnes iespējas draudzīgai attieksmei pret vidi: samazināt emisijas un atkritumus, izvairīties no bīstamu ķīmisko vielu lietošanas;
  • Uzturēt atklātu komunikāciju ar mūsu ieinteresētajām pusēm, apzināt viņu vajadzības un vēlmes;
  • Izvērtēt mūsu biznesa riskus un iespējas;
  • Darboties saskaņā ar uzņēmuma politiku, IVS  procedūrām un visām saistošajām likumdošanas prasībām;
  • Regulāri plānot, analizēt un ziņot augstākajam vadībai par mūsu IVS sniegumu attiecībā pret izmērāmiem mērķiem;
  • Nodrošināt nepieciešamos resursus un līderību nepārtrauktai IVS uzlabošanai;
  • Iesaistīt darbiniekus IVS procesos, atbalstīt viņu līdzdalību un izaugsmes centienus
Document Finder
Kontakti
Mail
Top of Page