Notekūdeņu attīrīšana

Commitment to Providing Clean Air — Period

Mūsu augsti kvalificētā gāzes fāzes speciālistu komanda apvienojumā ar plašu makrodaļiņu filtrēšanas pieredzi un zināšanām gaisa piesārņojuma kontroles jomā, padara AAF International kvalificētu, lai izstrādātu kompleksus sistēmas risinājumus jūsu notekūdeņu attīrīšanas iekārtām. Mēs specializējamies nepatīkamā aromāta gāzu likvidēšanā, elektronikas aizsardzībā pret koroziju un cietajām daļiņām, lai novērstu bojājumus un dīkstāvi. Kā arī gaisa kompresoru aizsardzību pret koroziju un cietajām daļiņām, tādējādi nodrošinot kompresoru pareizu darbību.

Rūpniecisko notekūdeņu attīrīšana rada smakas, kas var būt spēcīgas, noturīgas un traucējošas darbiniekiem, iedzīvotājiem, uzņēmumiem un rūpniecības nozarēm, kas atrodas notekūdeņu attīrīšanas iekārtu tuvumā. Spēcīgas smakas rodas vairākās notekūdeņu attīrīšanas iekārtu zonās, piemēram, galvenajā attīrīšanas iekārtā, primārajos attīrītājos, sūkņu stacijās un notekūdeņu dūņu zonās.

Apgrūtinošas smaržas bieži rodas no šādiem avotiem:

  • Kombinētajām kanalizācijas pārplūdēm (BTEX, TCE un citi GOS)
  • Rūpnieciskajiem notekūdeņiem (benzola, rūpniecisko ķīmisko vielu notekūdeņiem, piemēram, amīniem, un citi GOS)
  • Sadzīves notekūdeņiem (amonjaka, sērūdeņrada un merkaptāna)

Sērūdeņradis ir ne tikai potenciāli bīstams, ja tā koncentrācija ir augsta, bet tas var radīt koroziju elektronikas iekārtās, kad kodīgas, skābas gāzes iedarbojas uz jutīgām datoru vadības ierīcēm un citu svarīgu elektroniku, kas ietekmē iekārtu procesu uzticamību. 

Ja korozija netiek kontrolēta, tā izraisa:

  • Bloķētas strāvas 
  • Trauslus savienojuma punktus
  • Pārkarsētas sistēmas 
  • Dārgus remontus 
  • Bojā plātnes 
  • Iekārtu dīkstāves
  • Samazināta ražošanas efektivitāti saspiestā gaisa sistēmās un palielina uzturēšanas izmaksas

 

Šo jautājumu risināšana AAF sāk ar rūpīgu Jūsu HVAC sistēmas gaisa filtrs auditu - sadarbības un konsultatīvā risinājumu pieeja tiek īstenota ar mērķi izprast visas jūsu gaisa filtrēšanas vajadzības, pielietojumu un mērķus attiecībā uz kopējo gaisa kvalitāti. Veicot šo auditu, mēs varēsim precīzi saprast, kā piemērot jums līdzīgu uzņēmumu labāko praksi. Šis pielāgotais gaisa filtrēšanas apsekojums jums neko nemaksā, bet var sniegt ievērojamus ieguvumus, palīdzot ietaupīt naudu, samazināt riskus un ietaupīt laiku.

Noklikšķiniet šeit lai jau šodien ieplānotu savu auditu!

Jautājumi?


Sazinieties ar mums:
+371 67069823

vai atrodiet vietējo departamentu

Risinājumi un Pakalpojumi

Document Finder
Kontakti
Mail
Top of Page