Celuloze & Papīrs

Reducing the risk for gaseous contamination

Celulozes un papīra ražotņu darbība rada vairākas problēmas gaisa piesārņojuma kontroles jomā. Tvaika katli rada vieglos pelnus, tehnoloģiskās iekārtas rada sāls uzkrāšanos, bet rūpnīcā notiekošie procesi rada dažāda veida putekļus un dūmus. AAF izmanto atbilstošas pamattehnoloģijas, pielāgojot iekārtas konkrētās nozares vajadzībām, lai samazinātu emisiju un veicinātu materiālu reģenerāciju.

Galvenais gāzveida piesārņojuma avots celulozes un papīra rūpnīcās ir celulozes ražošanas process. Celulozes ražošanas procesā veidojas ļoti smakojošas reducēta sēra savienojumu emisijas. Šos savienojumus mēra kā kopējo reducēto sēru (TRS), un tie ietver - sērūdeņradi, metilmerkaptānu, dimetilsulfīdu un dimetildisulfīdu. Tiem ir raksturīga sapuvušu kāpostu smaka.

Sulfītcelulozes procesā sēra oksīdi izdalās diezgan lielā koncentrācijā.

Citos celulozes procesos, piemēram, mehāniskās un termomehāniskās metodes laikā, gaisā izdalās ievērojami mazāks emisiju daudzums.

Tvaika un elektroenerģijas ražošanas iekārtas, kurās izmanto akmeņogles vai mazutu, emitē vieglos pelnus, sēra oksīdus un slāpekļa oksīdus. Otrs korozīvo gāzu avots celulozes procesā ir balināšanas posms. Balināšanas ķimikālijas, kuru sastāvā bieži ir kaļķi, ir kodīgas un izraisa koroziju.

Makrodaļiņu filtrācijai tiek izmantoti vairāki HVAC tipa gaisa filtrēšanas produkti, lai līdz minimumam samazinātu koksnes šķiedru un ar to saistīto putekļu daudzumu. Šo putekļu likvidēšana ir ārkārtīgi svarīga gan papīra kvalitātei, gan celulozes iekārtu un papīra ražošanas mašīnu uzturēšanai.

SAAF Chemical Media nodrošina augstas efektivitātes filtrēšanu, lai efektīvi likvidētu korozīvas gāzes. Mediji ir pieejami kā SAAF Custom Blends un SAAF Gas Specific risinājumi un tie ir izstrādāti tā, lai droši nodrošinātu izcilu gāzu atdalīšanas efektivitāti.

Vadības telpas aizsardzība ietver hermetizāciju ar attīrītu gaisu. Tas novērš korozīvo gāzu iekļūšanu vadības telpā un korozijas problēmu rašanos. Turklāt tīrīšana var būt nepieciešama arī recirkulācijas gaisam, ja telpā ir liela noslogotība vai ir citi iekšējie piesārņojuma avoti.

Papildu reāllaika monitoringam, piemēram, AAF SAAFShield® Technology, ieteicams nodrošināt arī ātru reakciju uz notikumiem ārpus telpām, kas var izraisīt korozīvu gāzu iekļūšanu kontroles telpās, kā arī lai uzraudzītu dažādu smaku iekļūšanu telpās.

Jautājumi?


Sazinieties ar mums:
+371 67069823

vai atrodiet vietējo departamentu

Risinājumi un Pakalpojumi

Document Finder
Kontakti
Mail
Top of Page