Korozijas Kontrole

Filtrēšanas risinājumi korozīvu gāzu efektīvai kontrolei


Elektronisko iekārtu korozija var rasties, ja kodīgas gāzes, piemēram, sērūdeņradis, saskaras ar jutīgām datoru iekārtām un citām kritiskām elektroniskām ierīcēm. Šīs gāzes saskaras ar ierīces malu un aizdares savienotājiem, IC spraudņu ligzdām, vadiem un citiem mikroelektronikas komponentiem. Ja koroziju izraisošās gāzes netiek kontrolētas, tās nosprosto strāvas savienojuma punktus un pārkarsušas sistēmas. Rezultātā var tikt sabojātas elektronisko iekārtu shēmu mātes plates, rasties neplānoti izdevumi un ražošanas dīkstāve. 

AAF /  Dinair nodrošina gāzes fāzes un partikulāro gaisa daļiņu filtrēšanas sistēmu procesus. Šādas sistēmas spēj:

  • Nodrošināt procesa nepārtrauktību vadības iekārtas kļūmju dēļ
  • Nodrošināt augstu procesu efektivitāti
  • Pagarināt iekārtu darbības laiku un samazināt nomaiņas izmaksas

 

Ražošanas vadības kontroltelpās jāparedz spiediena paaugstināšana ar attīrītu gaisu. Tas novērš kodīgu gāzu iekļūšanu vadības telpās. Turklāt cirkulācijas gaisam var būt nepieciešama attīrīšana, ja kontroltelpā ir intensīva ventilācijas plūsma vai ir citi iekšēji piesārņojuma avoti. AAF / Dinair SAAFTM produktu saime tika izveidota, lai realizētu šos filtrēšanas mērķus, kā arī lai uzraudzītu gaisa kvalitāti telpā. Piemēram, SAAFTM Deep Bed Scrubbers filtrē HVAC sistēmu svaiga gaisa ieplūdes vietas, lai kontroltelpās nodrošinātu gaisa spiedienu ar attīrītu gaisu. SAAFTM  Recirkulācijas iekārtas attīra gaisu vadības kontroltelpās, atdalot iekštelpu gaisa piesārņojumu, kas radies personāla, kā arī dažādu iekštelpu procesu rezultātā. SAAFTM  Spiediena un Recirkulācijas iekārtas apstrādā gan āra, gan iekštelpu gaisu, nodrošinot attīrītu jaukta gaisa plūsmu. Āra gaiss rada spiedienu uz vadības kontroltelpu un novērš piesārņotāju ieplūšanu telpā . SAAFTM Reaktivitātes Uzraudzības Kuponi nodrošina pasīvu metodi gaisa kvalitātes periodiskai uzraudzībai vadības kontroltelpās. SAAFShield® tehnoloģija nodrošina reālā laika metodi telpas gaisa kvalitātes datu uzraudzībai un datu nodrošināšanai ar ēku vadības sistēmām.

Jautājumi?


Sazinieties ar mums:
+371 67069823

vai atrodiet vietējo departamentu

Produkti & Risinājumi

Document Finder
Kontakti
Mail
Top of Page