Vienmēr Aktuālais Ēku Apsaimniekošanas Jautājums

Risinājumi resursu ietaupīšanai ar AAF / Dinair Internet of Things (IOT)

Meklējot risinājumus ēku apsaimniekošanas problēmām, to pārvaldītāji nereti izmanto Ēku Pārvaldības Sistēmas (BMS-Building Management Systems). Šīs centralizēti kontrolējamās sistēmas nodrošina ēku mehānisko un elektrisko tīklu, tai skaitā siltumsūkņu un apgaismojuma sistēmu, vadību.

Ēku Pārvaldības Sistēmu (BMS-Building Management Systems) nolūks ir atvieglot ēku apsaimniekotājiem darbu, tomēr paļaušanās tikai uz šo risinājumu ne vienmēr ir veiksmīga.

 

 

Jaunākais risinājums ēku apsaimniekošanas izaicinājumiem ir lietu internets (IoT- Internet of Things) - saslēgums starp bezvadu ierīcēm, piemēram, sensoriem.

Reāllaika dati, kas tiek apkopoti ar sensoru palīdzību, tiek glabāti "mākonī". Sensori spēj atšķirt dažādu akustikas līmeni, noteikt kustību vai izmērīt gaisa daļiņu (PM-particulate matter) līmeni. Šī detalizētā un precīzā sistēma, tostarp bojātu ierīču identificēšana, ir milzīgā IoT pievienotā vērtība un tā var būt patiesi noderīgs instruments ēku apsaimniekotājiem, nodrošinot tūlītēju un izmērāmu pienesumu.

 

 

Bez inteliģentajiiem datiem ēku apsaimniekotāji vienkārši "slīkst informācijas jūrā" un ir spiesti apkopot un filtrēt milzīgu datu daudzumu. Inteliģentie dati kalpo kā glābējs, kas palīdz izvairīties no laikā neveiktas apkopes. Pareiza sistēmas optimizācija var radīt viļņa efektu visā objektā un samazina dažādu risku iespējamību.

 

 

 

Risinājumi un Pakalpojumi

Document Finder
Kontakti
Mail
Top of Page