Iekštelpu gaisa kvalitātes (IAQ) risinājumi komerciālām ēkām

Uzlabojiet gaisa kvalitāti ēkā, vienlaikus nodrošinot laika un izmaksu ietaupījumu.

Komerciālo biroju ēkās galvenā problēma ir iekštelpu gaisa kvalitāte (IAQ). IAQ attiecas uz gaisu iekštelpās, ko elpo ēkas iemītnieki. Piesārņojuma līmenis gaisā iekštelpās var būt pat piecas reizes augstāks nekā āra līmenis, un slikta IAQ ir viena no pieciem galvenajiem vides apdraudējumiem sabiedrības veselībai.

 

Gaiss jūsu ēkā var saturēt:

  • Pelējumu, sporas, ziedputekšņus
  • Oglekļa monoksīdu, radonu, gaistošos organiskos savienojumus (GOS)
  • Vīrusus, baktērijas un blakusproduktus
  • Transportlīdzekļu dzinēju izplūdes gāzes no rūpniecības uzņēmumiem
  • Azbestu, mālu, elementārdaļiņas un ķīmiskās šķiedras

 

Gaisa filtrācijas sistēmām šajās iekārtās jāapstrādā relatīvi liels gaisa apjoms. Aptuveni 50% no ēkas enerģijas patēriņa tiek novirzīti apkurei, dzesēšanai un gaisa pārvietošanai. Ņemot vērā kopējās īpašuma izmaksas (Total Cost of Ownership — TCO), ir svarīgi paturēt prātā - lai ēka būtu rentabla, plānošana ir svarīgs solis. Tas palīdz saglabāt energoefektivitāti, samazināt dārgo dīkstāvi un paildzināt iekārtu kalpošanas laiku. 

 

 

Rūpīgs jūsu HVAC sistēmu gaisa filtru audits ir pirmais solis, ko AAF International veic, lai sniegtu jums profesionālus norādījumus un analīzi par izmaksu ietaupījumiem un saistību samazināšanu. Veicot šo auditu, mēs cenšamies izprast jūsu pašreizējo stāvokli un visas gaisa filtrēšanas vajadzības, pielietojumu un mērķus attiecībā uz kopējo gaisa kvalitāti. Šī pielāgotā gaisa filtrēšanas aptauja sniedz ievērojamas priekšrocības, palīdzot ietaupīt naudu, samazināt risku un ietaupīt laiku.

 

AAF International var jums palīdzēt arī procesos, kas nepieciešami, lai saņemtu sertifikāciju, izmantojot Būvniecības pētniecības uzņēmuma vides novērtējuma metodi (BUILDING Research ESTABLISHMENT Environmental Assessment Method — BREEAM). Visilgāk pastāvošā un vadošā metode ēku ilgtspējas novērtēšanai, vērtēšanai un sertificēšanai. BREEAM nosaka “zaļās” būvniecības kritērijus 78 valstīs visā pasaulē.

Gaisa filtrēšanas stratēģija palīdz iegūt kredītpunktus, lai iegūtu sertifikātu no Leadership in Energy and Environmental Design® (LEED®), ko pārvalda ASV Zaļo ēku padome - iepriekš galvenokārt tika izmantota tikai ASV, bet tagad to izmanto visā pasaulē, lai novērtētu ēku ekoloģiskos raksturlielumus. Attiecībā uz iekštelpu gaisa kvalitāti (IAQ) mēs izmantojam LEED® vērtēšanas kritērijus, kas ir visstingrākie salīdzinājumā ar citām novērtēšanas metodēm, kā mūsu veiktspējas etalonu.

  • Enerģija un Atmosfēra (Efektivitāte)
  • Iekštelpu vides kvalitāte
  • Materiāli un Resursi 
  • Inovācija Dizainā/Darbībās

 

Jautājumi?


Sazinieties ar mums:
+371 67069823

vai atrodiet vietējo departamentu

Risinājumi un Pakalpojumi

Document Finder
Kontakti
Mail
Top of Page