Datu Centri

Cīņa pret kodīgiem piesārņotājiem un kaitīgām daļiņām

Iekštelpu gaisa kvalitātes (IAQ) kritiskā nozīme

Datu centriem ir unikālas prasības un stingri noteikumi salīdzinājumā ar citām tipiskām komerciālām vietām. Cietās daļiņas un kodīgie gāzveida piesārņotāji ir kļuvuši par nopietnu problēmu datu centriem un serveru telpām.

Vides apstākļi, piemēram, zema korozīvo gāzu koncentrācija, dažos gadījumosvaar veicināt elektronisko komponentu korozoju un izraisīt katastrofālu aprīkojuma atteices iespējamību.

Šie piesārņotāji nokļūst datu centrus dažādos veidos, ieskaitot caur āra ventilācijas sistēmām, blakus esošajām iekšējām zonām un ar personu palīdzību, kas ieiet objektā vai kritiskajās zonās un iziet no tām.

Sēru saturošas gāzes, piemēram, sēra dioksīds (SO2) un sērūdeņradis (H2S), visbiežāk ir gāzes, kas izraisa elektronisko iekārtu koroziju. Kad šie gāzveida piesārņotāji tiek ienesti datu centros vai servera telpās, tie izraisa vara virsmu un sudraba lodīšu nolietošanos (šīs vielas tiek izmantotas datorashēmu platēs), izraisot intermitējošas un nopietnas kļūmes. Šie korozijas veidi var izraisīt elektroenerģijas plūsmas traucējumus, vai veidot neparedzētaus ķēdes ceļus. Tāpēc kodīgo piesārņotāju likvidēšana ir būtiska, lai saglabātu datu centru iekārtu uzticamību.

Kļūmes daļiņu un piesārņojošo putekļu dēļ parasti klasificē šādi:

  • Mehāniska iedarbība, tostarp dzesēšanas gaisa plūsmas bloķēšana, kustīgo vai optisko daļu traucējumi un virsmu deformācija
  • Ķīmiskā iedarbība, ieskaitot elektrisko komponentu koroziju, kas rodas no sēra un hloru saturošiem sāļiem
  • Elektroefekti, tostarp pretestības izmaiņas un elektroniska kontūra konveijera pārslēgšana

 

Datu centros, kas izmanto gaisa ekonomaizerus, ir ieteicama papildu reāllaika uzraudzība, piemēram, ar AAF SAAFShield® tehnoloģiju, lai ātri reaģētu uz notikumiem ārpus telpās, kas var izraisīt koroziju izraisošu gāzu iekļūšanu datu centros. Reāllaika uzraudzība ir ieteicama arī datu centros ar gāzes fāzes filtrācijas gaisa attīrīšanas sistēmām, lai sekotu līdzi filtru efektivitātei. 

Datu centriem ar vai bez gaisa puses ekonomaizeriem, kas neatbilst ISA-71.04 G1 prasībām attiecībā uz vara un sudraba koroziju, ir ieteicama sanācija, izmantojot gāzes fāzes filtrāciju. Gaisa ieplūdes atverēs var izmantot ventilatorus, kas aprīkoti ar makrodaļiņu un gāzu fāzes filtriem, lai piepildītu datu centru ar tīru gaisu, kā arī paaugstinātu spiedienu un novērstu piesārņota āra gaisa iekļūšanu datu centrā. Datu centrā esošo gaisu var recirkulēt caur gāzu fāzes filtriem, lai likvidētu datu centrā iekļuvušos piesārņotājus.

Risinājumi un Pakalpojumi

Document Finder
Kontakti
Mail
Top of Page